Your cartClose

Your cart is currently empty.

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và muốn bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Để tìm hiểu thêm, vui lòng đọc Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và (trong những điều kiện nhất định) tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách truy cập Trang web trực tiếp hoặc thông qua một trang web khác, bạn chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách này.
 

DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân như thông tin liên hệ của bạn (tên, địa chỉ e-mail, v.v.), và thông tin thanh toán / giao hàng (số thẻ tín dụng, số thẻ visa, địa chỉ giao hàng, v.v.) Chúng tôi chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi mà chúng tôi có được khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc khi bạn tạo hồ sơ cá nhân

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN?

Chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được để thực hiện các cam kết của chúng tôi với bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn mong đợi. Điều này bao gồm việc gửi cho bạn thông tin và đề nghị cho các mục đích tiếp thị. Để cung cấp cho bạn các ưu đãi và thông tin có liên quan, chúng tôi có thể phân tích dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu của bạn chừng nào cần thiết để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi cho bạn hoặc chừng nào chúng tôi được luật pháp yêu cầu. Sau đó, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa

CHÚNG TÔI CẦN CHIA SẺ THÔNG TIN NÀO VỚI CÁC BÊN THỨ BA?

 có thể chia sẻ thông tin dữ liệu của bạn với các bên thứ ba hoặc các chi nhánh của outfitter thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc xử lý các giao dịch được ủy quyền. Thông tin dữ liệu mà chúng tôi chia sẻ với các công ty này để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi được bảo vệ thông qua các thỏa thuận hợp đồng và không thể được chia sẻ.

BẢO VỆ TÀI KHOẢN CỦA BẠN:

Trong khi tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp mật khẩu cá nhân. Bạn sẽ được yêu cầu sử dụng mật khẩu đã chọn để truy cập vào tài khoản của mình trong tương lai. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Brackets có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyết định riêng của mình.

QUYỀN LỢI CỦA BẠN:

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể giữ hoặc xử lý về bạn. Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa mọi thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc không liên quan trong dữ liệu của bạn. Ở bất kỳ giai đoạn nào, bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

LỖI:

Chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, đôi khi một số thông tin trên trang web không chính xác, lỗi thời hoặc không đầy đủ. Chúng tôi xin lỗi vì những sai sót như vậy; nhưng nếu chúng tôi nhận được đơn đặt hàng cho các sản phẩm mà chi phí niêm yết thấp hơn giá thực tế một cách sai lầm, chúng tôi sẽ không thể xử lý các đơn đặt hàng đó vì chúng tôi sẽ không khả thi nếu bán các mặt hàng đó dưới giá thành của chúng tôi hoặc bị lỗ khi vận chuyển phí

COOKIES:

Việc chấp nhận cookie không phải là một yêu cầu khi truy cập Trang web. Tuy nhiên, chúng tôi muốn chỉ ra rằng việc sử dụng chức năng 'giỏ hàng' trên Trang web và đặt hàng chỉ có thể thực hiện được khi kích hoạt cookie. Cookie là một tệp văn bản nhỏ được lưu vào và trong các lần truy cập tiếp theo, được truy xuất từ ​​máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Brackets sử dụng cookie để nâng cao và đơn giản hóa việc truy cập của bạn. Chúng tôi không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin cá nhân hoặc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba. Có hai loại cookie: vĩnh viễn và tạm thời (cookie phiên). Cookie vĩnh viễn được lưu trữ dưới dạng tệp trên máy tính hoặc thiết bị di động của bạn trong thời gian không quá 12 tháng. Cookie phiên được lưu trữ tạm thời và biến mất khi bạn đóng phiên trình duyệt của mình.

Chúng tôi sử dụng cookie vĩnh viễn để lưu trữ lựa chọn trang bắt đầu của bạn và lưu trữ thông tin chi tiết của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie phiên khi bạn sử dụng chức năng lọc sản phẩm và để kiểm tra xem bạn đã đăng nhập chưa. Bạn có thể dễ dàng xóa cookie khỏi máy tính hoặc thiết bị di động bằng trình duyệt của mình.

TỔNG QUAN:

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web này. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các công nghệ mới để cải thiện các dịch vụ và tính năng mà chúng tôi cung cấp. Do đó, các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này cũng có thể thay đổi.